1. 5. 2020

Aktuality a důležitá upozornění pro cizince

koronavirusŘešení situace cizinců a legálnosti jejich pobytu po ukončení nouzového stavu

V souvislosti s pandemií COVID-19 byl v ČR od 13. března 2020 vyhlášen nouzový stav, který bude pravděpodobně ukončen 17. května 2020.
Cizincům, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území ČR legálně, bylo umožněno v ČR po dobu trvání nouzového stavu nadále setrvat, i když jim platnost jejich pobytového oprávnění vypršela.
Po ukončení nouzového stavu nebudou cizinci za setrvání na území ČR bez platného pobytového oprávnění sankcionováni po dobu dalších 60 dnů. V této době ani nemusí prošlou platnost pobytu řešit na pracovištích ministerstva vnitra či Policie ČR. Jsou však povinni během těchto 60 dní z území ČR vycestovat!

S cílem zajistit cizinci bezproblémový návrat do země původu bude legálnost jeho pobytu v době odjezdu osvědčena speciálním razítkem vyznačeným do cestovního dokladu, a to až na hranicích v okamžiku vycestování z ČR. O tomto postupu ČR informovala všechny státy.
Toto osvědčení legálnosti pobytu v podobě razítka do cestovního dokladu bude pro usnadnění vycestování vyznačováno již od pondělí 4. května 2020.
Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020.
Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie
Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin,

Odkaz naleznete zde…

UPOZORNĚNÍ!
S ohledem na krizové opatření Vlády České republiky uvedené v čl. IV bod 3 usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020, které bylo vyhlášeno pod č. 193/2020 Sb., platí, že šedesátidenní doba, ve které po skončení pracovněprávního vztahu zaniká platnost zaměstnanecké karty, po dobu trvání nouzového stavu neběží. Tato doba začne běžet celá znovu (tj. v celé délce 60 dnů) až po skončení nouzového stavu v České republice.

Tedy, jestliže držiteli zaměstnanecké karty v době nouzového stavu (tj. ode dne 12. března 2020) skončil pracovněprávní vztah, pro který mu byla zaměstnanecká karta vydána, bude mít možnost najít si nové zaměstnání a oznámit změnu zaměstnavatele ještě 60 dnů po skončení nouzového stavu. Totéž platí i v případě, že pracovněprávní vztah držitele zaměstnanecké karty skončil méně než 60 dnů před vyhlášením nouzového stavu (tj. méně než 60 dnů přede dnem 13. března 2020).

Zdroj…

Změna zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici kdykoli!
Držitel platné zaměstnanecké karty je oprávněn změnit zaměstnavatele i dříve než po 6 měsících od převzetí své první zaměstnanecké karty. Stejně tak může začít dočasně pracovat na jiné pozici u dalšího zaměstnavatele. Změnu lze realizovat pouze na volné pracovní místo evidované v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, není-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Obdobné platí i pro držitele modré karty. Úřad práce ČR zajistí urychlené zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst. Hlášenky volných pracovních míst lze Úřadu práce ČR zasílat e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Zaměstnavatele může změnit i cizinec, který je držitelem povolení k zaměstnání, předpokladem je obdržení nového povolení k zaměstnání.
Více…

Závěry jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků dne 25. 3. 2020
Zaměstnavatelé musí v době nouzového stavu poskytovat svým zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako zaměstnancům českým v případě nařízení karantény zaměstnanci, pracovní neschopnosti zaměstnance, nutné péče zaměstnance o dítě, dočasného nepřidělování práce zaměstnanci, dočasného omezení nebo uzavření provozu nebo nařízeného výkonu práce z domova. Přehled konkrétních práv a povinností poskytuje Pracovněprávní desatero pro boj s koronavirem, které vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí: Více…

Text Widget

Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.